Welcome to the BYG! Please sign up or login

Recent Articles

View all »

Latest Poll

What do you think of the BYG?

Want to have your say? Log in to cast your vote

Archives »

Brecon Beacons Visitors Centre (Mountain Centre) /Canolfan Ymwelwyr Bannau Brycheiniog (Canolfan Fynydd)

Brecon Beacons Visitors Centre  (Mountain Centre) /Canolfan Ymwelwyr Bannau Brycheiniog  (Canolfan Fynydd)

Visitor Information is available 7 days a week.

There are National Parks all over the world, designated by each nation to protect their most beautiful landscapes. Brecon Beacons National Park is situated in mid-Wales and this year, we celebrate the Park's 50th anniversary, reflecting on its history as it looks toward its future relationship with the land and the people who live, work in and visit it. The celebrations recognise 50 years of cultural diversity, landscape heritage, wildlife conservation, spectacular geology and natural history in an ever changing world where threats to the natural environment are constantly round the corner.
 
Brecon Beacons National Park is a landscape that offers a legacy of unparalleled proportions with spectacular mountain ranges, internationally renowned geology, bountiful wildlife and diverse recreational opportunities. It contains some of the most spectacular and distinctive upland formations in southern Britain and covers an area of 1347 sq km (520 sq miles).

------------------------------------

Mae Gwybodaeth i Ymwelwyr ar gael 7 diwrnod yr wythnos.

Ceir Parciau Cenedlaethol ym mhob rhan o'r byd, a ddynodwyd gan bob cenedl i warchod eu triluniau mwyaf hardd. Lleolir Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yng Nghanolbarth Cymru ac eleni rydym yn dathlu 50 pen-blwydd y Parc, ac yn edrych yn ôl ar ei hanes wrth iddo edrych tuag at ei berthynas yn y dyfodol gyda'r tir a'r bobl sy'n byw ac yn gweithio ynddo ac yn ymweld ag ef. Mae'r dathliadau yn cydnabod 50 mlynedd o amrywiaeth diwylliannol, treftadaeth tirlun, gwarchod bywyd gwyllt, daeareg ysblennydd a hanes naturiol mewn byd sy'n newid yn barhaus, lle mae bygythiadau i'r amgylchedd naturiol yn ymddangos yn gyson.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn dirlun sy'n cynnig etifeddiaeth ddiguro, gyda mynyddoedd ysblennydd, daeareg sy'n enwog yn rhyngwladol, digon o fywyd gwyllt a chyfleoedd amrywiol i dreulio oriau hamdden. Mae'n cynnwys rhai o'r ffurfiadau o ucheldir mwyaf godidog yn ne Prydain ac yn gorchuddio arwynebedd o 1347 km sgwâr (520 milltir sgwâr).

Contact Details

Contact Address:
Brecon Beacons National Park Visitors Centre (Mountain Centre)
Libanus
Brecon
LD3 8ER
Phone Number:
(01874) 623366
Fax Number:
(01874) 624515
Email Address:
[javascript protected email address]
Website URL:
www.breconbeacons.org/content/learning/learning-centres/content/visit-us/information-centres-new/national-park-visitor-centre

Opening Hours

Is this information correct? If not, please get in touch.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.